Art. 2212. Cesiunea asigurării

(1) Asigurătorul poate cesiona contractul de asigurare numai cu acordul scris al asiguratului.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile cesiunilor de portofolii între asigurători, în condiţiile reglementărilor speciale.

1 thought on “Art. 2212. Cesiunea asigurării

  1. Art. 2212 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Asigurătorul poate cesiona contractul de asigurare numai cu acordul scris al asiguratului.”

Leave a Reply