Art. 2213. Domeniul de aplicare

Asigurările obligatorii se reglementează prin legi speciale.