Art. 2215. Interesul asigurării

Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunul asigurat.