Art. 2245. Constituirea în favoarea mai multor persoane

Dacă nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a rentei viagere este indivizibilă în privinţa credirentierilor.