Art. 2246. Constituirea pe durata vieţii unui terţ deja decedat

Este lovit de nulitate absolută contractul care stipulează o rentă constituită pe durata vieţii unui terţ care era decedat în ziua încheierii contractului.