Art. 2249. Garanţia legală

(1) Pentru garantarea obligaţiei de plată a rentei constituite cu titlu oneros, prevederile Art. 1723 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în vederea înscrierii ipotecii legale nu este necesară declararea valorii creanţei garantate.

Leave a Reply