Art. 225. Naţionalitatea persoanei juridice

Sunt de naţionalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România.