Art. 220. Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice

(1) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor şi a altor persoane care au acţionat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparţine, în… Read moreArt. 220. Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice

Art. 223. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale

(1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii, statul participă prin Ministerul Finanţelor Publice, afară de cazul în care legea stabileşte un alt organ în acest sens. (2) Dispoziţiile alin…. Read moreArt. 223. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale

Art. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligaţiile organelor, autorităţilor şi instituţiilor publice care sunt persoane juridice şi niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligaţiile statului. (2) Dispoziţiile alin…. Read moreArt. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 238. Întinderea răspunderii în caz de divizare

(1) În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde: a) pentru obligaţiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau păstrate integral; b) pentru celelalte obligaţii ale persoanei juridice divizate, proporţional cu valoarea drepturilor dobândite sau păstrate, socotită după scăderea… Read moreArt. 238. Întinderea răspunderii în caz de divizare

Art. 241. Transformarea persoanei juridice

(1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o persoană juridică îşi încetează existenţa, concomitent cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice. (2) În cazul transformării, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice care şi-a… Read moreArt. 241. Transformarea persoanei juridice

Art. 242. Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor

(1) În cazul reorganizării persoanelor juridice supuse înregistrării, transmiterea drepturilor şi obligaţiilor se realizează atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înregistrarea operaţiunii şi de la data acesteia. (2) În ceea ce priveşte celelalte persoane juridice nesupuse… Read moreArt. 242. Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor