Art. 223. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale

(1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii, statul participă prin Ministerul Finanţelor Publice, afară de cazul în care legea stabileşte un alt organ în acest sens. (2) Dispoziţiile alin…. Read moreArt. 223. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale

Art. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligaţiile organelor, autorităţilor şi instituţiilor publice care sunt persoane juridice şi niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligaţiile statului. (2) Dispoziţiile alin…. Read moreArt. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale