Art. 2255. Forma contractului

Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.