Art. 2256. Aplicarea regulilor de la renta viageră

(1) Dispoziţiile art. 2.243-2.247, 2.249, art. 2.251 alin. (1) şi art. 2.252 se aplică în mod corespunzător şi contractului de întreţinere.

(2) În lipsa unei stipulaţii contrare, obligaţia de întreţinere este indivizibilă atât în privinţa creditorilor, cât şi în privinţa debitorilor.

1 thought on “Art. 2256. Aplicarea regulilor de la renta viageră

  1. Alin. (1) a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Dispoziţiile Art. 2243-2.247, Art. 2251 alin. (1) şi Art. 2252 se aplică în mod corespunzător şi contractului de întreţinere.”

Leave a Reply