Art. 2262. Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreţinerii prin rentă

(1) În toate cazurile în care întreţinerea a fost înlocuită potrivit prevederilor Art. 2261 devin aplicabile dispoziţiile care reglementează contractul de rentă viageră.

(2) Cu toate acestea, dacă prin contractul de întreţinere nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a rentei rămâne indivizibilă între debitori.

Leave a Reply