Art. 2273. Cauzele de nulitate

(1) Tranzacţia poate fi afectată de aceleaşi cauze de nulitate ca orice alt contract.

(2) Cu toate acestea, ea nu poate fi anulată pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînţelegerii părţilor şi nici pentru leziune.

1 thought on “Art. 2273. Cauzele de nulitate

  1. Alin. (1) a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Tranzacţia poate fi lovită de nulitate pentru aceleaşi cauze ca şi orice alt contract.”

Leave a Reply