Art. 228. Schimbarea denumirii şi sediului

Persoana juridică poate să îşi schimbe denumirea sau sediul, în condiţiile prevăzute de lege.