Art. 2281. Fideiusiunea obligatorie

Fideiusiunea poate fi impusă de lege sau dispusă de instanţa judecătorească.