1 thought on “Art. 2281. Fideiusiunea obligatorie

  1. Denumirea marginala a art. 2281 a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Denumirea initiala era: “Îndatorirea de a da un fideiusor”.

Leave a Reply