Art. 2340. Stingerea privilegiului special

Dacă prin lege nu se prevede altfel, privilegiul special se stinge prin înstrăinarea, transformarea sau pieirea bunului. Dispoziţiile Art. 2337 rămân aplicabile.

Leave a Reply