Art. 2353. Ipoteca unei cote-părţi indivize

(1) Dacă în urma partajului sau a unui alt act constitutiv ori translativ de drepturi constituitorul păstrează vreun drept asupra unei părţi materiale din bun, ipoteca ce fusese constituită asupra unei cote-părţi indivize din dreptul asupra bunului se strămută de drept asupra părţii respective din bun, însă numai în limita valorii coteipărţi indivize.

(2) n caz contrar, ipoteca se strămută de drept asupra sumelor cuvenite constituitorului. Dispoziţiile Art. 2331 se aplică în mod corespunzător.

Leave a Reply