Art. 2359. Garanţiile asupra navelor şi aeronavelor

Garanţiile reale asupra navelor şi aeronavelor se reglementează prin legi speciale.