Art. 2368. Ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri

Ipoteca convenţională asupra unei universalităţi de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, corporale sau necorporale nu poate fi consimţită decât cu privire la bunurile afectate activităţii unei întreprinderi.

Leave a Reply