Art. 2387. Constituirea şi eficacitatea ipotecii

Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligaţia garantată la naştere, iar constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.