Art. 2400. Notificarea debitorului creanţei ipotecate

(1) Creditorul ipotecar nu poate cere plata decât după ce comunică în scris debitorului acesteia existenţa ipotecii, creanţa ipotecată, suma datorată, locul şi modalitatea de plată.

(2) Acceptarea ipotecii de către debitorul creanţei ipotecate, făcută prin act scris, produce acelaşi efecte.

1 thought on “Art. 2400. Notificarea debitorului creanţei ipotecate

  1. Denumirea marginala a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Denumirea initiala era: “Opozabilitatea ipotecii faţă de debitor.”

Leave a Reply