Art. 2435. Drepturile creditorului

În caz de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa:
a) să vândă bunul ipotecat în condiţiile Art. 2445-2459;
b) să îşi însuşească bunul pentru a stinge creanţa ipotecară în condiţiile Art. 2460-2463;
c) să preia bunul în scop de administrare în condiţiile Art. 2468-2473.

Leave a Reply