Art. 2462. Opunerea la preluarea în contul creanţei

(1) Opunerea la preluarea bunului în contul creanţei făcută de persoanele prevăzute la art. 2.450 produce efecte numai dacă este comunicată creditorului în termen de 15 zile de la notificare.

(2) Dispoziţiile Art. 2452 se aplică în mod corespunzător.

1 thought on “Art. 2462. Opunerea la preluarea în contul creanţei

  1. Denumirea marginala si alin. (1) au fost modificate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a acestora era urmatoarea: Art. 2462. Opunerea la preluare
    (1) Opunerea la preluarea bunului făcută de persoanele prevăzute la Art. 2450 produce efecte numai dacă este comunicată creditorului în termen de 15 zile de la notificare.”

Leave a Reply