Art. 2462. Opunerea la preluarea în contul creanţei

(1) Opunerea la preluarea bunului în contul creanţei făcută de persoanele prevăzute la art. 2.450 produce efecte numai dacă este comunicată creditorului în termen de 15 zile de la notificare.

(2) Dispoziţiile Art. 2452 se aplică în mod corespunzător.