Art. 2479. Regulile aplicabile

Urmărirea silită se face cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă.