Art. 2528. Dreptul la acţiunea în repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită

(1) Prescripţia dreptului la acţiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul acţiunii în restituire întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată sau gestiunea de afaceri.

1 thought on “Art. 2528. Dreptul la acţiunea în repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită

Leave a Reply