Art. 2577. Drepturile inerente fiinţei umane

Existenţa şi conţinutul drepturilor inerente fiinţei umane sunt supuse legii naţionale a persoanei fizice.