Art. 2640. Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale

(1) Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale se determină potrivit reglementărilor dreptului Uniunii Europene.

(2) În materiile care nu intră sub incidenţa reglementărilor Uniunii Europene sunt aplicabile dispoziţiile prezentului cod privind legea aplicabilă actului juridic, dacă nu se prevede altfel prin convenţii internaţionale sau prin dispoziţii speciale.

1 thought on “Art. 2640. Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale

Leave a Reply