Art. 2649. Legea aplicabilă acţiunii în regres

Termenele stabilite pentru exercitarea acţiunii în regres sunt determinate, faţă de orice semnatar, de legea locului unde titlul a luat naştere.

Leave a Reply