Art. 2657. Legea aplicabilă efectelor obligaţiilor

Legea statului pe al cărui teritoriu au fost subscrise obligaţiile ce decurg din cec determină efectele acestor obligaţii.