Art. 2659. Alegerea legii aplicabile

(1) Fiducia este supusă legii alese de constituitor.

(2) Dispoziţiile Art. 2637 sunt aplicabile.