Art. 342. Regimul juridic al bunurilor proprii

Fiecare soţ poate folosi, administra şi dispune liber de bunurile sale proprii, în condiţiile legii.