Art. 37. Noţiune

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile.