Art. 375. Condiţii

(1) Dacã soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, nãscuți din cãsãtorie, din afara cãsãtoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilã ori notarul public de la locul cãsãtoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea cãsãtoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii.

(2) Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care existã copii minori nãscuți din cãsãtorie, din afara cãsãtoriei sau adoptați, dacã soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sã îl poarte dupã divorț, exercitarea autoritãții pãrintești de cãtre ambii pãrinți, stabilirea locuinței copiilor dupã divorț, modalitatea de pãstrare a legãturilor personale dintre pãrintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției pãrinților la cheltuielile de creștere, educare, învãțãturã și pregãtire profesionalã a copiilor. Dacã din raportul de anchetã socialã rezultã cã acordul soților privind exercitarea în comun a autoritãții pãrintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).

(3) Dispozițiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzãtor.

 

2 thoughts on “Art. 375. Condiţii

  1. Art. 375 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: ”(1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
    (2) Dispoziţiile art. 374 alin. (2) rămân aplicabile;”

Leave a Reply