Art. 493. Supravegherea copilului

Părinţii au dreptul și îndatorirea de supraveghere a copilului minor.