Art. 515. Inadmisibilitatea renunţării la întreţinere

Nimeni nu poate renunţa pentru viitor la dreptul său la întreţinere.