Art. 654. Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune

(1) În lipsa unor prevederi legale sau înţelegeri contrare, fiecare coproprietar suportă cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune, în proporţie cu cota sa parte. (2) Cu toate acestea, cheltuielile legate de părţile comune folosite exclusiv de către… Read moreArt. 654. Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune