Art. 535. Noţiunea

Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial.