Art. 536. Bunurile mobile şi imobile

Bunurile sunt mobile sau imobile.