Art. 575. Albiile părăsite de apele curgătoare

Albia părăsită de o apă curgătoare care şi-a format un nou curs va avea regimul juridic stabilit în legea specială.