Art. 670. Felurile partajului

Partajul poate fi făcut prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească, în condiţiile legii.