Art. 705. Acţiunea confesorie de uzufruct

Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică uzufructului în mod corespunzător.