Art. 392. Forma prestaţiei compensatorii

(1) Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului. (2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din… Read moreArt. 392. Forma prestaţiei compensatorii

Art. 717. Exploatarea pădurilor tinere

(1) Dacă uzufructul cuprinde păduri tinere destinate de proprietarul lor unor tăieri periodice, uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi câtimea tăierii, potrivit regulilor stabilite de proprietar în conformitate cu dispoziţiile legale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo despăgubire… Read moreArt. 717. Exploatarea pădurilor tinere

Art. 726. Constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului

(1) În lipsa unei stipulaţii contrare, uzufructuarul este obligat să depună o garanţie pentru îndeplinirea obligaţiilor sale. (2) Sunt scutiţi să depună garanţie vânzătorul şi donatorul care şi-au rezervat dreptul de uzufruct. (3) În cazul în care uzufructuarul este scutit… Read moreArt. 726. Constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului

Art. 729. Modul de suportare a reparaţiilor de către uzufructuar şi nudul proprietar

(1) Uzufructuarul este obligat să efectueze reparaţiile de întreţinere a bunului. (2) Reparaţiile mari sunt în sarcina nudului proprietar. (3) Sunt reparaţii mari acelea ce au ca obiect o parte importantă din bun şi care implică o cheltuială excepţională, cum… Read moreArt. 729. Modul de suportare a reparaţiilor de către uzufructuar şi nudul proprietar

Art. 735. Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor proprietăţii

(1) Cheltuielile şi sarcinile proprietăţii revin nudului proprietar. (2) Atunci când sarcinile şi cheltuielile proprietarului au fost suportate de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora, iar când uzufructul este cu titlu oneros, nudul proprietar datorează acestuia şi dobânda… Read moreArt. 735. Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor proprietăţii

Art. 738. Drepturile şi obligaţiile în cazul uzufructului asupra creanţelor

(1) Uzufructuarul are dreptul să încaseze capitalul şi să perceapă dobânzile creanţei şi să îndeplinească toate actele necesare pentru conservarea ori încasarea dobânzilor. Titularul dreptului de creanţă poate face toate actele de dispoziţie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului. (2)… Read moreArt. 738. Drepturile şi obligaţiile în cazul uzufructului asupra creanţelor

Art. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

(1) Dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal plăteşte datoriile aferente masei patrimoniale sau părţii din masa patrimonială date în uzufruct, nudul proprietar trebuie să restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fără nicio dobândă. (2) În cazul în care uzufructuarul… Read moreArt. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

Art. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă

(1) Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului, aduce stricăciuni acestuia ori îl lasă să se degradeze. (2) Creditorii uzufructuarului pot interveni în proces pentru conservarea drepturilor lor; ei se pot angaja să… Read moreArt. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă