Art. 391. Stabilirea prestaţiei compensatorii

(1) Prestaţia compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. (2) La stabilirea prestaţiei compensatorii se ţine seama atât de resursele soţului care o solicită, cât şi de mijloacele celuilalt soţ din momentul divorţului, de efectele pe care… Read moreArt. 391. Stabilirea prestaţiei compensatorii

Art. 392. Forma prestaţiei compensatorii

(1) Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului. (2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din… Read moreArt. 392. Forma prestaţiei compensatorii

Art. 394. Modificarea prestaţiei compensatorii

(1) Instanţa poate mări sau micşora prestaţia compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului şi resursele creditorului. (2) În cazul în care prestaţia compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de… Read moreArt. 394. Modificarea prestaţiei compensatorii