Art. 721. Dreptul asupra carierelor de piatră şi de nisip aflate în exploatare

În condiţiile legii, uzufructuarul se foloseşte întocmai ca nudul proprietar de carierele de piatră şi de nisip ce sunt în exploatare la constituirea dreptului de uzufruct.

Leave a Reply