Art. 751. Constituirea uzului şi a abitaţiei

Uzul şi abitaţia se constituie în temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevăzute de lege.