Art. 758. Constituirea servitutii în vederea utilităţii viitoare

Servitutea se poate constitui în vederea unei utilităţi viitoare a fondului dominant.