Art. 827. Răspunderea solidară

(1)Administratorii sunt răspunzători în mod solidar pentru îndeplinirea atribuţiilor lor.

(2)Cu toate acestea, în cazul în care atribuţiile sunt repartizate prin lege, actul de desemnare sau hotărâre judecătorească, iar repartizarea a fost respectată, fiecare administrator este răspunzător doar pentru partea sa de administrare.

Leave a Reply