Art. 842. Obligaţia privind darea de seamă

Cel puţin o dată pe an administratorul îi va prezenta beneficiarului o dare de seamă a gestiunii sale.