Art. 852. Locul predării bunurilor

În lipsa unei stipulaţii contrare, administratorul predă bunurile administrate la locul unde se găsesc acestea.