Art. 875. Apărarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit

(1) Apărarea în justiţie a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit revine titularului dreptului.

(2) Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Leave a Reply